ഹലാൽ സിനിമയിൽ വർഗീയത തെരയുന്നവർ! | ഷമീമ ശക്കീർ | Atheists & Halal Love Story Movie Reacting Video

98 Views
Published
ഹലാൽ സിനിമയിൽവർഗീയത തെരയുന്നവർ!
- Shameema Shakeer
ഹലാൽ ലവ് സ്റ്റോറി സിനിമയിൽ നാസ്തികർ ഉന്നയിക്കുന്ന വർ​ഗീയ വാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി

Atheists & Halal Love Story
Movie Reacting Video
- ഷമീമ ശക്കീർ

----------------------------------------------------------------------
മതമാണ് പ്രശ്നം! നവനാസ്തിക ഉഡായിപ്പുകൾ!!
https://youtu.be/Wzz_5cLpbT4
----------------------------------------------------------------------
സി രവിചന്ദ്രന്റെ ഇസ്ലാമോഫോബിയ | ഭാ​ഗം ഒന്ന് :
ഇസ് ലാമോഫോബിയ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നാസ്തിക
നേതാവ് സി.രവിചന്ദ്രൻ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിന് മറുപടി.
https://youtu.be/AVXaUpKCftw
----------------------------------------------------------------------
സി രവിചന്ദ്രന്റെ ഇസ്ലാമോഫോബിയ | ഭാഗം രണ്ട്:
നുണകളിൽ ജീവിക്കുന്ന നവനാസ്തികത
https://youtu.be/Hxru6vv5r-U
----------------------------------------------------------------------
'കൊറോണ ബാധിച്ച നാസ്തികത' | പി റുക്‌സാന
https://youtu.be/58xg7KbfMyE
----------------------------------------------------------------------
കോവിഡ്‌ കാലത്തെ നാസ്തികയുക്തികൾ
https://youtu.be/RpLYab3DPKQ
----------------------------------------------------------------------
മൗദൂദിയും ഗോൾവാൾക്കറും:
ഹമീദ് ചേന്ദമംഗല്ലൂരിന് മറുപടി
- ടി.മുഹമ്മദ് വേളം
https://youtu.be/BwxzIJDYjc4

----------------------------------------------------------------------
#AtheistsandHalalLoveStory #HalalLoveStory
#ShameemaShakeer #Kolambi #jamateislami #islam
----------------------------------------------------------------------
Like : https://www.facebook.com/d4media.in
Follow : https://www.instagram.com/d4media.in/
Category
Movies
Be the first to comment