ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാലേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തു നില നിൽക്കാൻ പറ്റൂ | Manoharam Movie | Vineeth Sreenivasan

176 Views
Published
Written and Directed by - Anvar Sadik
Produced by - Jose Chakkalakal, Sunil A. K.
Cinematography - Jebin Jacob
Editing - Nidhin Raj Arol
Music - Sanjeev T
Background Score - Samuel Aby
Lyrics - Joe Paul
Sound - Sync Cinema
Make up - Ronex Xavier
Art - Nimesh Thanoor
Costume Designer - Arun Manohar
VFX - Mindstein Studios
DI - iGene
Colorist - Ranga
Production Controller - Rinny Divakar
Production Executive - Vinosh Kaimal
Stills - Jan Joseph George
Title Sketches - Mahesh Nambiar
Title Animation - Jobin Joseph (Petrova Films)
Publicity Designs - Cor Media

#Manoharam #MovieScene #VineethSreenivasan #BasilJoseph #AparnaDas
Category
Movies
Be the first to comment