எறும்பு சிறுவன் (2013) திரைப்படத்தின் விளக்கம் by Movie Multiverse

107 Views
Published
""Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976"

Check our channel's Instagram ID : https://www.instagram.com/movie.multiverse/

______________________________________________________________________________________________

PLOT - பெல்லே என்ற 12 வயது சிறுவன் எறும்பால் கடிக்கப்பட்டு அசாதாரண சக்திகளை வளர்க்கிறான். பிளே என்ற சூப்பர் வில்லனை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு அவரும் ஒரு நண்பரும் ஒரு ரகசிய அடையாளத்தை உருவாக்குகிறார்கள்.

"உங்களை சிரிக்க வைக்கும் திரைப்படங்களுக்கான விளக்கத்தை நாங்கள் வழங்குகிறோம். எங்கள் கருத்து சினிமா என்பது தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்ளாமல் அனுபவிப்பதாகும். ஒரு சிறந்த வீடியோவை உருவாக்க ஒரு நாளை எடுத்துக்கொள்கிறோம். எங்கள் முயற்சியை நீங்கள் விரும்பினால், எங்கள் சேனலைப் பகிர்வதன் மூலமும் ஆதரிப்பதன் மூலமும் உங்கள் மகிழ்ச்சியைக் காட்டுங்கள்".
______________________________________________________________________________________________

If you would like to remove any movie clips I have used in this video, send a email to moviemultiversetamil@gmail.com
and your clips will be removed immediately. We have invested lot of time and effort to raise this channel. Please don't give copyright strike, instead ask me to remove your movie clips or raise a copyright claim to get the advertisement revenue. I am happy to give the revenue to you.

FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

-This video has no negative impact on the original works (It would actually be positive for them)
-This video is also for teaching purposes.
-It is not transformative in nature.
-I only used pieces of videos to get the point across where necessary.

We make these videos with the intention of educating others in a motivational/inspirational form. We do not own the clips and music we use in most cases. Our understanding is that it is in correlation to Fair Right Use, however given that it is open to interpretation, if any owners of the content clips would like us to remove the video, we have no problem with that and will do so as fast as possible. Please message us on YouTube or Instagram if you have any concerns.

We believe these videos are fair use because:

They are transformative in a positive sense, we take clips from various sources to help create an atmospheric feeling that will help people in hard situations in their life.

We also do not wish to use the heart of any piece of work that would perhaps decrease the market value of the original content, if anything we hope to promote the content so that people can reach out and subsequently increase the market value.

Lastly these videos are to educate people in an entertaining fashion. Given these are very short videos, the short parts we use within them act as a catalyst to further reading.

If you still would like to remove any movie clips I have used in this video, send a email to moviemultiversetamil@gmail.com and your clips will be removed immediately. We have invested lot of time and effort to raise this channel. Please don't give copyright strike, instead ask me to remove your movie clips or raise a copyright claim to get the advertisement revenue. I am happy to give the revenue to you.

**************************************************************************************************
#moviemultiverse #comdeymoviestamil #hollywoodmovieexplanation

**************************************************************************************************
THANK YOU FOR SUPPORTING OUR WORK
Category
Movies
Be the first to comment