Chúng Ta Đi Chùa Để Là Cầu Xin Hay Tu Theo Phật? (TưLươngTịnh Độ2)

Chúng Ta Đi Chùa Để Là Cầu Xin Hay Tu Theo Phật? (TưLươngTịnh Độ2)

Watch the video from YouTube

Xem đầy đủ tại:http://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/tinhkhongps.htmhttp://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/TuLuongTinhdo.htmHoặc các kênh: http://www.youtube.com/playlist?list=PL3E136A16CB2F786D&feature=viewallPhật giáo không phải tôn giáo mà là nên giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà với chúng sanh 9 pháp giới. Nhưng ngày này Phật giáo đã biến thành tôn giáo rồi. Vì sao? Phật giáo có lịch sử rất lâu dài. Thế nhưng không thể vượt ra được nguyên tắc lịch sử, bất luận học thuyết nào khi truyền đến thời gian dài không thể tránh khỏi xen tạp những ý tưởng khác, nên càng truyền càng biến chất, càng truyền càng sai sự thật. Truyền thừa của Phật Pháp cũng không tránh khỏi hiện tượng này. Nếu chúng ta muốn đạt đến lợi ích chân thật của Phật Pháp, chúng ta không thể không tỷ mĩ chọn lựa. Phật pháp truyền thống biến thành tôn giáo vì chúng ta đem Phật Bồ Tát đều xem thành thần minh để cúng bái nên liền biến thành tôn giáo, cầu Phật Bồ Tát đến bảo hộ, đây chính là đem Phật Pháp biến thành tôn giáo. Tôn giáo là cảm tình, là mê tín. Tông chỉ của Phật pháp là "phá mê khai ngộ", Thích Ca Mâu Ni Phật không xỏ mũi chúng ta kéo đi, ngày dạy mỗi người chúng ta là một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa. Người trong Phật môn bình đẳng với Phật và Bồ Tát. Vì sao? Vì Phật và Bồ Tát cũng là phàm phu như chúng ta, dùng phương pháp đúng đắn tu hành thành tựu được nhân cách vĩ đại viên mãn, đáng được chúng ta noi theo, họ làm được ta cũng làm được, hình tượng Phật Bồ Tát là tấm gương cho chúng ta tu học, chúng ta phải hướng đến họ học tập, phải học được như họ, chúng ta không nên xem họ là thần minh để ta cúng bái. Phật là lão sư của chúng ta, lão sư mà biến thành thần rồi thật là rũ nhục đối với lão sư, là đại bất kính đối với lão sự. Đệ tử Phật cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát là kỷ niệm đối với các Ngài, báo ân họ, họ có đại ân đại đức đối với chúng ta, chúng ta tạo tượng để kỷ niệm họ, không phải đem họ xem thành thần minh.Chúng ta xưng tôn Ngài là "Bổn sư". Sư là lão sư. Quan hệ ta với Phật là thầy trò. "Bổn sư" là người đầu tiên sáng lập ra giáo dục của Phật Đà. Nên chúng ta tôn xưng với Thích Ca Mâu Ni Phật là Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô là ý là quy y, lễ kính. Quy y là quay đầu từ tất cả những tập quán sai lầm, chúng ta tuân thủ giáo đạo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên xưng "Nam mô". Tất cả Bồ Tát là học sinh những năm đầu của Phật, sau 3000 năm chúng ta cũng quy y Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp nhận giáo dục của Phật, là Đệ Tử đời sau của Phật. Quan hệ của ta và Bồ Tát là bạn đồng học, họ là huynh trưởng của chúng ta. Vì sao có thể đem huynh trưởng xem là thần minh là đối đãi, thật là quá đáng, chúng ta phải nhận biết rõ ràng thì học tập của chúng ta mới có thể có thành tích được . Sai lầm khi xem Phật Bồ Tát là thần minh nên chúng ta biến thành mê tín, cho dù hảo tâm chăm chỉ tu học cũng không thể khai ngộ, tu mê làm sao mà phá mê....

chúng  ta  Đi  chùa  Để    cầu  xin  hay  tu  theo  phật?    (tưlươngtịnh  Độ2) 

Share Video

Permalink:

Embed Code:

Muốn Phát Tài Cần Phải Bố Thí Tài - Tịnh Không PS

Tags: Muốn  Phát  Tài  Cần  Phải  Bố  Thí  Tài  -  Tịnh  Không  PS 


Muốn Phát Tài Cần Phải Bố Thí Tài.Nếu các bạn hửu muốn xem thêm các bài giảng của Tịnh Không PS xin vào trang:http://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/tinhkhongps.htmORhttp://www.thondida.com/

Lợi ích của niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không

Tags: Lợi  ích  của  niệm  Phật  -  Pháp    Tịnh  Không 


Pháp Sư Tịnh Không Chủ GiảngLợi ích của niệm PhậtGiảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu Ngày 23 Tháng 6 Năm 2003Cẩn dịch: Vọng Tây - Thuyết minh: Quảng Tâm

Làm Thế Nào Khắc Phục Được Bệnh - Pháp Sư Tịnh Không

Tags: Làm  Thế  Nào  Khắc  Phục  Được  Bệnh    -  Pháp    Tịnh  Không 


Làm Thế Nào Khắc Phục Được Bệnh - Pháp Sư Tịnh Không

Ở đời có bốn cái ngu

Tags:   đời    bốn  cái  ngu 


Giảng sư Thích Trí Huệ

Quả báo trong kiếp người

Tags: Quả  báo  trong  kiếp  người 


Giảng sư: Thích Trí Huệ Giảng tại chùa Phước Điền, Hảm Thuận Bắc - Phan Thiết Website: http://phapthoaitinhdo.net

Người Khéo Nói (Rất Hay) - Thích Pháp Hòa

Tags: Người  Khéo  Nói  (Rất  Hay)  -  Thích  Pháp  Hòa 


www.phatam.com , trang Phật Giáo mới (2011), rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến,...

Lợi Ích Của Việc Ăn Chay - Pháp sư Tịnh Không

Tags: Lợi  Ích  Của  Việc  Ăn  Chay  -  Pháp    Tịnh  Không 


Lợi Ích Của Việc Ăn Chay - Pháp sư Tịnh Không

TỘI NẶNG NHẤT TRÊN ĐỜI LÀ GÌ ?

Tags: TỘI  NẶNG  NHẤT  TRÊN  ĐỜI      ? 


I. Hơi thở tuy chấm dứt nhưng thần thức vẫn chưa rời thể xácNgười bệnh sau khi hơi thở chấm dứt nhưng thần thức vẫn chưa rời thể xác nên họ vẫn còn tri giác. Phải trải qua một thời gian đến khi toàn thân lạnh hẳn thần thức...

Nói Về Nhân Quả - Pháp Sư Tịnh Không

Tags: Nói  Về  Nhân  Quả  -  Pháp    Tịnh  Không 


Nói Về Nhân Quả - Pháp Sư Tịnh Không

Nhạc "Niệm Phật" (Tiếng Việt) (Rất Hay) - Nam Mô A Di Đà Phật

Tags: Nhạc  "Niệm  Phật"  (Tiếng  Việt)  (Rất  Hay)  -  Nam    A  Di  Đà  Phật 


www.phatam.com , trang Phật Giáo mới (2011), rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến,...

Thế nào là niệm PHẬT không xen tạp

Tags: Thế  nào    niệm  PHẬT  không  xen  tạp 


Trích từ đĩa: "50 bài khai thị của PS Tịnh Không""Nếu bạn một mặt muốn niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, một mặt muốn thiền định, khai trí huệ thì cái tâm này của bạn không thanh tịnh. Trong tâm còn rất nhiều vọng tưởng. Nguyện...

Vấn đáp: Thờ Phật, lạy Phật, tụng Kinh, ăn chay - Thích Nhật Từ

Tags: Vấn  đáp:  Thờ  Phật,  lạy  Phật,  tụng  Kinh,  ăn  chay  -  Thích  Nhật  Từ 


Vấn đáp: Thờ Phật, lạy Phật, tụng Kinh, ăn chay - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, nhân lễ quy y cho các Phật tử mới, ngày 17/05/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây:...

Ý nghĩa Thần chú Đại Bi

Tags: Ý  nghĩa  Thần  chú  Đại  Bi 


Giảng sư: Thích Trí Huệ

GIẢI ĐÁP NHỮNG THẮC MẮC CHO NGƯỜI PHẬT TỬ_TT. THÍCH MINH THÀNH

Tags: GIẢI  ĐÁP  NHỮNG  THẮC  MẮC  CHO  NGƯỜI  PHẬT  TỬ_TT.  THÍCH  MINH  THÀNH 


Thượng tọa Thích Minh ThànhThuyết giảng tại chùa Giác Huệ

Đạo Nghĩa Vợ Chồng 1/2 - Thích Thiện Thuận

Tags: Đạo  Nghĩa  Vợ  Chồng  1/2  -  Thích  Thiện  Thuận 


Đạo Nghĩa Vợ Chồng 1/2 - Thích Thiện Thuận

Quán Âm Cứu Khổ (Phần 2) - Trì Đại Bi Niệm Phật Cứu Mình - Thích Trí Huệ

  • Length: 76:20
  • Author: natcao

Tags: Quán  Âm  Cứu  Khổ  (Phần  2)  -  Trì  Đại  Bi  Niệm  Phật  Cứu  Mình  -  Thích  Trí  Huệ 


Quán Âm Cứu Khổ (Phần 2) - Trì Đại Bi Niệm Phật Cứu Mình do thầy Thích Trí Huệ chủ tọa. Với sự góp mặt của hai vợ chồng Phật tử Chúc Bình và Chúc Ngọc.Giảng tại Chùa Linh Quang, Q10, TPHCM.Xin mời đón xem phần 1Quán Âm Cứu Khổ...

Có Đức Mặc Sức Mà Ăn - Thích Phước Tiến

Tags:   Đức  Mặc  Sức    Ăn  -    Thích  Phước  Tiến 


Có Đức Mặc Sức Mà Ăn - Thích Phước TiếnNgười Việt Nam có một câu rất hay mà có lẽ ít người để ý nhớ đến hay thực hành: "Có đức mặc sức mà ăn". Có lẽ vì ngày nay con người phải vật lộn với quá nhiều sức cuốn hút...

Nhà Ngoại Cảm Nguyễn Văn Nhã Nói Về Cõi Âm

Tags: Nhà  Ngoại  Cảm  Nguyễn  Văn  Nhã  Nói  Về  Cõi  Âm 


Lâu nay, nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã vẫn được đánh giá là một trong những người rất có uy tín trong giới ngoại cảm. Ở ông có một điều đặc biệt là không bao giờ trực tiếp ra mặt cũng như nhận tiền bạc thông qua việc...

Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát

Tags: Sự  Tích  Phật  A  Di  Đà    Bảy  Vị  Bồ  Tát 


Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát

Việc Lớn Nhất Trong Đời Người Chúng Ta Là Gì?

Tags: Việc  Lớn  Nhất  Trong  Đời  Người  Chúng  Ta    Gì? 


Vấn đề then chốt nhất, quan trọng nhất của cả một kiếp người đó là vấn đề trang bị cho cận tử nghiệp, đó là cái nghiệp cận kề lúc sắp trút hơi thở cuối cùng, bởi cận tử nghiệp là cái nghiệp thúc đẩy chúng ta đi vào...

Người chết đi về đâu

Tags: Người  chết  đi  về  đâu 


ĐĐ. Thích Minh TiếnPháp Thoại Tịnh Độ

Trả Lời 10 Câu Hỏi của Đồng Tu Bắc Kinh (? Đại Nạn 2012)- Pháp Sư Tịnh Không

Tags: Trả  Lời  10  Câu  Hỏi  của  Đồng  Tu  Bắc  Kinh  (?  Đại  Nạn  2012)-  Pháp    Tịnh  Không 


Download VCD: https://drive.google.com/folderview?id=0B4ipQb2wxLlRM0gwNUU1djFCbTQ&usp=sharing&tid=0B4ipQb2wxLlRUUJWU3BKQV9kRWcPháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông ngày 8-2-2012. Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ. Thuyết minh :...

Nghiệp Báo Sát Sanh

Tags: Nghiệp  Báo  Sát  Sanh 


Nghiệp Báo Sát Sanh

Phong Thủy và Vận Mạng Phần 1

Tags: Phong  Thủy    Vận  Mạng  Phần  1 


Lão Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng. Bạn muốn nghe thêm các bằng thuyết pháp khác của Pháp Sư xin vào : http://www.tinhthuquan.com

TÌNH ÁI NAM NỮ LÀ GỐC LUÂN HỒI

Tags: TÌNH  ÁI  NAM  NỮ    GỐC  LUÂN  HỒI 


Sự thù oán lớn nhất của thế giới không gì hơn là "sát sanh". Cho nên nói: "Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền." Nếu quý vị giết cha, anh của người ta thì người ta sẽ giết cha, anh của quý vị. Cứ như vậy mà tàn sát lẫn...