โครงงานภาษาไทย

โครงงานภาษาไทย

Watch the video from YouTube

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

โครงงานภาษาไทย 

Share Video

Permalink:

Embed Code:

โครงงานภาษาไทยเรื่องสุภาษิต

Tags: โครงงานภาษาไทยเรื่องสุภาษิต 


โครงงานภาษาไทยเรื่องการสำรวจองค์ความรู้เกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยโดย๑. ธนบดี เขียนน้อย เลขที่...

โครงงานภาษาไทย

Tags: โครงงานภาษาไทย 


แข่งขันที่งานพืชสวนโลก กุมภาพันธ์ 2555

pink49.mpg

Tags: pink49.mpg 


กีฬาสี ปี 49 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

Pong Larng Sa-orn Vol. 1/5

Tags: Pong  Larng  Sa-orn  Vol.  1/5 


Pong Larng Sa-orn - Live in Bangkokบันทึกการแสดงสด คณะ โปงลางสะออน ชุด ไลฟ์ อิน บางกอก

โครงงานภาษาไทย คำโฆษณาจากโฆษณา

Tags: โครงงานภาษาไทย  คำโฆษณาจากโฆษณา 


ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากภาษาไทยอย่างแพร่หลาย...

ภาษาไทยกับวัยรุ่นสมัยใหม่.mpg

Tags: ภาษาไทยกับวัยรุ่นสมัยใหม่.mpg 


โครงงานภาษาไทย เรื่องภาษาไทยกับวัยรุ่นสมัยใหม่๑.นายถิรวุฒบุษ บุตรโคษา เลขที่ ๔๒.นางสาวนภัสวรรณ...

ร้อยใจกตเวที 40 ปี ราษฎร์รังสรรค์

Tags: ร้อยใจกตเวที  40  ปี  ราษฎร์รังสรรค์ 


วิดีทัศน์เปิดงาน ร้อยใจกตเวที 40 ปี ราษาฎร์รังสรรค์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร...

โครงงานคณิตศาสตร์ ปี53

Tags: โครงงานคณิตศาสตร์  ปี53 


เป็นครั้งแรกที่ เข้าร่วมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สรุปผล ได้เหรียญเงิน

ริท 7วัน

Tags: ริท  7วัน 


โครงงานประกวด ระดับชาติ

Tags: โครงงานประกวด  ระดับชาติ 


โครงงานคุณธรรม "วัคซีนชีวิต ปลูกจิตพอเพียง" ระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กลุ่ม ยุวทูตพอเพียง ๑....

to be idol 16 คนสุดท้าย ขอบคุณที่รักกัน

Tags: to  be  idol  16  คนสุดท้าย  ขอบคุณที่รักกัน 


week สุดท้ายของการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี to be number one idol 2011 จาก 16 คนสุดท้ายระดับประเทศ

โครงงานภาษาไทยสำรวจคำมักเขียนผิด

Tags: โครงงานภาษาไทยสำรวจคำมักเขียนผิด 


เนื่องจากปัจจุบันนี้เด็กไทยเขียนคำภาษาไทยไม่ค่อยถูกต้องตามหลักภาษาไทยซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ...

รายการ ภาษา PLAZA ตอนที่84

Tags: รายการ  ภาษา  PLAZA  ตอนที่84 


ศัพท์ซ่ามาแรงวันนี้ เสนอคำศัพท์ภาษาไทยที่เกี่ยวกับ "ภาษาวิบัติที่วัยรุ่นชอบใช้"• Like แฟนเพจ I Love Madame Mod...

คำสแลง.mpg

Tags: คำสแลง.mpg 


โครงงานภาษาไทยเรื่อง การสำรวจคำสแลงโดยนายจรินทร์ ร่มโพธิ์รี เลขที่ 3นายสุทธิพงษ์ หนูหน่าย เลขที่...

Pong Larng Sa-orn Vol. 1/1

Tags: Pong  Larng  Sa-orn  Vol.  1/1 


Pong Larng Sa-orn - Live in Bangkokบันทึกการแสดงสด คณะ โปงลางสะออน ชุด ไลฟ์ อิน บางกอก

สิ่งประดิษฐ์จากหลอดกาแฟเหลืือใช้

Tags: สิ่งประดิษฐ์จากหลอดกาแฟเหลืือใช้ 


โครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากหลอดกาแฟเหลือใช้...

ชิมิ

Tags: ชิมิ 


การแสดงต้อนรับและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1และม.4 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์