Pitiduwe videos - SENSE TUBE

Pitiduwe

Pitiduwe Siridhamma Thero on TV Derana

Pitiduwe - Pitiduwe Siridhamma Thero on TV Derana - Sangayana [ Siri Samanthabhadra Thero interview with Chatura Alwis ] 16.03.2014.

Pitiduwe Siridhamma Thero on TV Derana - Sangayana [ Siri Samanthabhadra Thero interview with Chatura Alwis ] 16.03.2014.

PitiduwePitiduwePitiduwe

Tags: Pitiduwe Siridhamma Thero on TV Derana

Sathaya Soyamu - Budu Bana - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi

Pitiduwe - Sathaya Soyamu - සත්‍යය සොයමු - FINDING The TRUTH Budu Bana - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi සිරි සමන්තභද්‍ර ස්වාමින්වහන්සේ...

Sathaya Soyamu - සත්‍යය සොයමු - FINDING The TRUTH Budu Bana - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi සිරි සමන්තභද්‍ර ස්වාමින්වහන්සේ (පිටිදූවේ ස...

PitiduwePitiduwePitiduwe

Tags: Sathaya Soyamu - Budu Bana - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi

Sithe Nidahasa - Budu Bana - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi

Pitiduwe - Sithe Nidahasa -සිතේ නිදහස - Budu Bana - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi . සිරි සමන්තභද්‍ර ස්වාමින්වහන්සේ (පිටිදූවේ...

Sithe Nidahasa -සිතේ නිදහස - Budu Bana - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi . සිරි සමන්තභද්‍ර ස්වාමින්වහන්සේ (පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමි) විසින...

PitiduwePitiduwePitiduwe

Tags: Sithe Nidahasa - Budu Bana - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi

Ath herima ha Yatarthaya - Budu Bana - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi

Pitiduwe - Athharima ha Yatarthaya - අත්හැරීම හා යතාර්ථය - Budu Bana - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi සිරි සමන්තභද්‍ර ස්වාමින්වහන්සේ...

Athharima ha Yatarthaya - අත්හැරීම හා යතාර්ථය - Budu Bana - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi සිරි සමන්තභද්‍ර ස්වාමින්වහන්සේ (පිටිදූවේ සිර...

PitiduwePitiduwePitiduwe

Tags: Ath herima ha Yatarthaya - Budu Bana - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi

Jeevitayata Satuta - Budu Bana - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi

Pitiduwe - Jeewithayata Sathuta - ජීවිතයට සතුට - Happiness for the Life - Budu Bana - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi සිරි සමන්තභද්‍ර ස්වාමින්වහන්ස...

Jeewithayata Sathuta - ජීවිතයට සතුට - Happiness for the Life - Budu Bana - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi සිරි සමන්තභද්‍ර ස්වාමින්වහන්ස...

PitiduwePitiduwePitiduwe

Tags: Jeevitayata Satuta - Budu Bana - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi

Budu Bana - 2014 Jan 05 TNL TV - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi

Pitiduwe - Budu Bana - 2014 Jan 05 TNL TV - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi පූජ්‍ය විද්‍යාවේදී පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමි නොහොත් සිරි...

Budu Bana - 2014 Jan 05 TNL TV - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi පූජ්‍ය විද්‍යාවේදී පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමි නොහොත් සිරි සමන්තභද්‍ර හිමියන...

PitiduwePitiduwePitiduwe

Tags: Budu Bana - 2014 Jan 05 TNL TV - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi

Lokaye Pahalaweema Ha Winashaya _ Pitiduwe Siridhamma Thero

Pitiduwe - සෝවාන් හා සකෘදාගාමී මාර්ගඵල අවබෝධ කරගත්, සිරි සමන්තභ්හද්‍ර හිමියන් විසින් දේශනා කළ , පූජ්‍ය...

සෝවාන් හා සකෘදාගාමී මාර්ගඵල අවබෝධ කරගත්, සිරි සමන්තභ්හද්‍ර හිමියන් විසින් දේශනා කළ , පූජ්‍ය විද්‍යාවේදී,...

PitiduwePitiduwePitiduwe

Tags: Lokaye Pahalaweema Ha Winashaya _ Pitiduwe Siridhamma Thero

Molaya Ha Hadawatha _ Brain and Heart _ Pitiduwe Siridhamma Thero 2011_ Budu Bana

Pitiduwe - සෝවාන් හා සකෘදාගාමී මාර්ගඵල අවබෝධ කරගත්, සිරි සමන්තභ්හද්‍ර හිමියන් විසින් දේශනා කළ , පූජ්‍ය...

සෝවාන් හා සකෘදාගාමී මාර්ගඵල අවබෝධ කරගත්, සිරි සමන්තභ්හද්‍ර හිමියන් විසින් දේශනා කළ , පූජ්‍ය විද්‍යාවේදී,...

PitiduwePitiduwePitiduwe

Tags: Molaya Ha Hadawatha _ Brain and Heart _ Pitiduwe Siridhamma Thero 2011_ Budu Bana

Mituran Desa Buddhimathwa Balamu - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi

Pitiduwe - Mituran Desa Buddhimathwa Balamu - මිතුරන් දෙස බුද්ධිමත්ව බලමු BUDU BANA - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi සිරි සමන්තභද්‍ර...

Mituran Desa Buddhimathwa Balamu - මිතුරන් දෙස බුද්ධිමත්ව බලමු BUDU BANA - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi සිරි සමන්තභද්‍ර ස්වාමින්වහන්ස...

PitiduwePitiduwePitiduwe

Tags: Mituran Desa Buddhimathwa Balamu - Siri Samanthabaddra Thero - Pitiduwe Siridhamma Himi

Page: 1 of 2155

Next Page