(ลูกกรด) videos - SENSE TUBE

(ลูกกรด)

ลูกกรด CZ 452 (ลองยิงเหล็กซี 3) 45m.

(ลูกกรด) - ยิงเหล็กซี 3 ทะลุครับ (ใช้แค่หัวตะกั่วธรรมดา ไม่ใช่หัวทองแดง)

ยิงเหล็กซี 3 ทะลุครับ (ใช้แค่หัวตะกั่วธรรมดา ไม่ใช่หัวทองแดง)

(ลูกกรด)(ลูกกรด)(ลูกกรด)

Tags: ลูกกรด CZ 452 (ลองยิงเหล็กซี 3) 45m.

ลูกกรด

(ลูกกรด) - รีวิวปืน.

รีวิวปืน.

(ลูกกรด)(ลูกกรด)(ลูกกรด)

Tags: ลูกกรด

CZ.22 LR ( Try target shooting.)ลูกกรด

(ลูกกรด) - ลองยิงในระยะ 40-50 เมตร ปืน ลูกกรด .22 ของประเทศเชก.

ลองยิงในระยะ 40-50 เมตร ปืน ลูกกรด .22 ของประเทศเชก.

(ลูกกรด)(ลูกกรด)(ลูกกรด)

Tags: CZ.22 LR ( Try target shooting.)ลูกกรด

Page: 1 of 94

Next Page