(ลูกกรด) videos - SENSE TUBE

(ลูกกรด)

ปืนลูกกรด CZ 452 ลองยิงเป้า

(ลูกกรด) - ลองยิงในระยะไม่ไกลมาก พอดีเพิ่งซื้อกล้องติดปืนตัวใหม่มาครับ.

ลองยิงในระยะไม่ไกลมาก พอดีเพิ่งซื้อกล้องติดปืนตัวใหม่มาครับ.

(ลูกกรด)(ลูกกรด)(ลูกกรด)

Tags: ปืนลูกกรด CZ 452 ลองยิงเป้า

ลูกกรด CZ 452 (ลองยิงเหล็กซี 3) 45m.

(ลูกกรด) - ยิงเหล็กซี 3 ทะลุครับ (ใช้แค่หัวตะกั่วธรรมดา ไม่ใช่หัวทองแดง)

ยิงเหล็กซี 3 ทะลุครับ (ใช้แค่หัวตะกั่วธรรมดา ไม่ใช่หัวทองแดง)

(ลูกกรด)(ลูกกรด)(ลูกกรด)

Tags: ลูกกรด CZ 452 (ลองยิงเหล็กซี 3) 45m.

ปืนอัดลมทำเองแรงกว่าลูกกรด

(ลูกกรด) - ปืนอัดลมแบบไหม่ อัดครั้งเดียวประมาณ5นาที ยิงใด้ประมาณ45-50ลูก...

ปืนอัดลมแบบไหม่ อัดครั้งเดียวประมาณ5นาที ยิงใด้ประมาณ45-50ลูก โดยความแร็งจะแร็งกว่าลูกกรดยาวประมาณสองเท่า...

(ลูกกรด)(ลูกกรด)(ลูกกรด)

Tags: ปืนอัดลมทำเองแรงกว่าลูกกรด

ปืนcz452.22 LR kon-1

(ลูกกรด) - s5324010004@hotmail.com แล้วเจอกัน.

s5324010004@hotmail.com แล้วเจอกัน.

(ลูกกรด)(ลูกกรด)(ลูกกรด)

Tags: ปืนcz452.22 LR kon-1

Page: 1 of 111

Next Page