ไก่เก่ง videos - SENSE TUBE

ไก่เก่ง

ไอ้เป็ดไก่เก่งรากหญ้า

ไก่เก่ง - ไอ้เป็ดไฟท์4 ลุ้นแทบตายสุดท้ายก็ชนะ.

ไอ้เป็ดไฟท์4 ลุ้นแทบตายสุดท้ายก็ชนะ.

ไก่เก่งไก่เก่งไก่เก่ง

Tags: ไอ้เป็ดไก่เก่งรากหญ้า

ไก่เก่งเจ้าหยกขาว ตระกูลไอ้รถถัง มาใหม่ตีตายคาสังเวียน ดูให้จบตายจริง

ไก่เก่ง - ไก่ตัวนี้เป็นไก่ลูกเหล่า อายุ 10เดือน ไม่ต้องตกใจว่ามันทำไมสีขาว...

ไก่ตัวนี้เป็นไก่ลูกเหล่า อายุ 10เดือน ไม่ต้องตกใจว่ามันทำไมสีขาว ก็แม่มันขาวครับพี่น้อง ไฟต์นี้ชนวันที่ 2...

ไก่เก่งไก่เก่งไก่เก่ง

Tags: ไก่เก่งเจ้าหยกขาว ตระกูลไอ้รถถัง มาใหม่ตีตายคาสังเวียน ดูให้จบตายจริง

ก๋อยไก่เก่ง ซุ้มปั้นดาว 2/2

ไก่เก่ง - วันที่ 29.09.56 สนามไก่ชนอันดามัน ชนกัดจิกทั้งตัวใต้ปีก ชนะ 1 อัน 17 นาที.

วันที่ 29.09.56 สนามไก่ชนอันดามัน ชนกัดจิกทั้งตัวใต้ปีก ชนะ 1 อัน 17 นาที.

ไก่เก่งไก่เก่งไก่เก่ง

Tags: ก๋อยไก่เก่ง ซุ้มปั้นดาว 2/2

Page: 1 of 272

Next Page