มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี videos - SENSE TUBE

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ค่ายสิงห์-ราชภัฏ อาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี - ค่ายสิงห์-ราชภัฏ อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ...

ค่ายสิงห์-ราชภัฏ อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Tags: ค่ายสิงห์-ราชภัฏ อาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

HUMAN UBRU @ UBRU GAMES 2012

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี - ผู้นำเชียร์ และ แสตนด์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการแข่ขัน กีฬา UBRU GAMES 2012 กีฬาภายใน...

ผู้นำเชียร์ และ แสตนด์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการแข่ขัน กีฬา UBRU GAMES 2012 กีฬาภายใน...

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Tags: HUMAN UBRU @ UBRU GAMES 2012

เพื่อนจุลรุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี - คิดถึงกันมากๆน๊ะเพื่อนๆๆ...เป็นเวลาแค่สั้นๆแต่ผูกพันกันมาก...รักทุกๆคน..เพื่อนกันตลอดไป.

คิดถึงกันมากๆน๊ะเพื่อนๆๆ...เป็นเวลาแค่สั้นๆแต่ผูกพันกันมาก...รักทุกๆคน..เพื่อนกันตลอดไป.

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Tags: เพื่อนจุลรุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ฟ้อนเพลงอุบลราชธานี2555

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี - ฟ้อนเพลงอุบลราชธานี ในงานพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 2555 111 ปี...

ฟ้อนเพลงอุบลราชธานี ในงานพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 2555 111 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม...

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Tags: ฟ้อนเพลงอุบลราชธานี2555

หน.ปชป. เวทีประชาชนฯ จ.อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี - หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปราศรัยบน...

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปราศรัยบน "เวทีประชาชนเดินหน้าผ่าความจริง หยุดคุกคามศาล...

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Tags: หน.ปชป. เวทีประชาชนฯ จ.อุบลราชธานี

บ้านโสกแสง หมู่ ๙ ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี - วิดีโอนี้คือ ภาพประกอบการลงพื้นที่

วิดีโอนี้คือ ภาพประกอบการลงพื้นที่ "กลุ่มสตรีทอผ้า ย้อมสีธรรมชาติ" โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี...

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Tags: บ้านโสกแสง หมู่ ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

หลีดสีบุษยรัตน์ คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี 2013

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี -

"ชู้รักเรือล่ม" TITANIC การแสดงโชว์เชียร์ ผู้นำเชียร์(เชียร์ลีดเดอร์) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 กีฬา สานสัมพันธ์...

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Tags: หลีดสีบุษยรัตน์ คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี 2013

ผู้สมัครสว.พบประชาชน อุบลราชธานี (HD)

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี - วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีร่วมกับ 11 หน่วยงาน คือ...

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีร่วมกับ 11 หน่วยงาน คือ 1.ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง...

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Tags: ผู้สมัครสว.พบประชาชน อุบลราชธานี (HD)

Page: 1 of 18

Next Page