มศธ. videos - SENSE TUBE

มศธ.

มือกลองหมอลำซิ่ง มทส. - ปีบทองบันเทิงศิลป์

มศธ. - มือกลองหมอลำซิ่ง มทส. หมอลำปีบทองบันเทิงศิลป์ โดย ชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย...

มือกลองหมอลำซิ่ง มทส. หมอลำปีบทองบันเทิงศิลป์ โดย ชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...

มศธ.มศธ.มศธ.

Tags: มือกลองหมอลำซิ่ง มทส. - ปีบทองบันเทิงศิลป์

แนะนำการเรียนการสอนของ มสธ.

มศธ. - แนะนำระบบการศึกษาทางไกลและระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)...

แนะนำระบบการศึกษาทางไกลและระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)...

มศธ.มศธ.มศธ.

Tags: แนะนำการเรียนการสอนของ มสธ.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มสธ.24มี.ค.56

มศธ. - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา2554 วันที่ 24 มีนาคม 2556.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา2554 วันที่ 24 มีนาคม 2556.

มศธ.มศธ.มศธ.

Tags: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มสธ.24มี.ค.56

เทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช ณ มสธ.

มศธ. - เทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย ดร.พระครูวินัยธร มานพ...

เทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย ดร.พระครูวินัยธร มานพ กนฺตสีโล...

มศธ.มศธ.มศธ.

Tags: เทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช มสธ.

สุโขทัยสามัคคี เพลง มสธ

มศธ. - สุโขทัยสามัคคี ............................. ถึงแม้เราทุกคน จะอยู่แห่งไหน ใกล้ไกล..คือน้องพี่...

สุโขทัยสามัคคี ............................. ถึงแม้เราทุกคน จะอยู่แห่งไหน ใกล้ไกล..คือน้องพี่ ฝากใจไว้ต่อกัน ฝากสัมพันธ์...

มศธ.มศธ.มศธ.

Tags: สุโขทัยสามัคคี เพลง มสธ

11-เพลงรวมใจ มสธ.wmv

มศธ. - เพลงประจำสุโขทัยธรรมาธิราช By เจ้าการะเกด.

เพลงประจำสุโขทัยธรรมาธิราช By เจ้าการะเกด.

มศธ.มศธ.มศธ.

Tags: 11-เพลงรวมใจ มสธ.wmv

01-ปฏิญญา มสธ.wmv

มศธ. - เพลงประจำสุโขทัยธรรมาธิราช By เจ้าการะเกด.

เพลงประจำสุโขทัยธรรมาธิราช By เจ้าการะเกด.

มศธ.มศธ.มศธ.

Tags: 01-ปฏิญญา มสธ.wmv

Page: 1 of 5

Next Page