มศธ. videos - SENSE TUBE

มศธ.

แนะนำการเรียนการสอนของ มสธ.

มศธ. - แนะนำระบบการศึกษาทางไกลและระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)...

แนะนำระบบการศึกษาทางไกลและระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)...

มศธ.มศธ.มศธ.

Tags: แนะนำการเรียนการสอนของ มสธ.

01-ปฏิญญา มสธ.wmv

มศธ. - เพลงประจำสุโขทัยธรรมาธิราช By เจ้าการะเกด.

เพลงประจำสุโขทัยธรรมาธิราช By เจ้าการะเกด.

มศธ.มศธ.มศธ.

Tags: 01-ปฏิญญา มสธ.wmv

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มสธ.24มี.ค.56

มศธ. - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา2554 วันที่ 24 มีนาคม 2556.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา2554 วันที่ 24 มีนาคม 2556.

มศธ.มศธ.มศธ.

Tags: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มสธ.24มี.ค.56

11-เพลงรวมใจ มสธ.wmv

มศธ. - เพลงประจำสุโขทัยธรรมาธิราช By เจ้าการะเกด.

เพลงประจำสุโขทัยธรรมาธิราช By เจ้าการะเกด.

มศธ.มศธ.มศธ.

Tags: 11-เพลงรวมใจ มสธ.wmv

เทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช ณ มสธ.

มศธ. - เทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย ดร.พระครูวินัยธร มานพ...

เทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย ดร.พระครูวินัยธร มานพ กนฺตสีโล...

มศธ.มศธ.มศธ.

Tags: เทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช มสธ.

บัณฑิต มสธ.พ่อ-ลูก รับปริญญาพร้อมกัน

มศธ. - บัณฑิต มสธ. พ่อกับลูก รับปริญญาพร้อมกัน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คุณพ่อ...

บัณฑิต มสธ. พ่อกับลูก รับปริญญาพร้อมกัน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คุณพ่อ พันตรีทนงชัย สิทธิศักดิ์...

มศธ.มศธ.มศธ.

Tags: บัณฑิต มสธ.พ่อ-ลูก รับปริญญาพร้อมกัน

กว่าจะเป็นนักศึกษานิติศาสตร์มสธ.1/2

มศธ. - วิดิโอต่อไปนี้จัดทำขึ้นเป็นกำลังใจแด่เพื่อน ๆ ทุกท่านที่หมดกำลังใจในการเรียน มสธ....

วิดิโอต่อไปนี้จัดทำขึ้นเป็นกำลังใจแด่เพื่อน ๆ ทุกท่านที่หมดกำลังใจในการเรียน มสธ. ผมอยากบอกว่า...

มศธ.มศธ.มศธ.

Tags: กว่าจะเป็นนักศึกษานิติศาสตร์มสธ.1/2

Page: 1 of 4

Next Page