พญาแร้ง videos - SENSE TUBE

พญาแร้ง

พญาแร้งให้น้ำกาลักน้ำ

พญาแร้ง - มาดูระบบกาลักน้ำ สูบน้ำโดยใช้แรงดูดจากสูญญากาศ ที่เนินพอกินเมืองกาญจ์ครับ.

มาดูระบบกาลักน้ำ สูบน้ำโดยใช้แรงดูดจากสูญญากาศ ที่เนินพอกินเมืองกาญจ์ครับ.

พญาแร้งพญาแร้งพญาแร้ง

Tags: พญาแร้งให้น้ำกาลักน้ำ

เครื่องสูบน้ำพญาแร้ง ALRO Snogkhla

พญาแร้ง - นายสวัสดิ์ คงคนึง เกษตรกรต้นแบบ...

นายสวัสดิ์ คงคนึง เกษตรกรต้นแบบ ผู้พัฒนาเครื่องสูบน้ำทำงานโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงและไฟฟ้า.

พญาแร้งพญาแร้งพญาแร้ง

Tags: เครื่องสูบน้ำพญาแร้ง ALRO Snogkhla

บรรยายพญาแร้งให้น้ำเนินพอกิน.flv

พญาแร้ง - มาดูการบรรยายของคุณหมอผ่านเฒฆ...

มาดูการบรรยายของคุณหมอผ่านเฒฆ เกี่ยวกับการทำงานของพญาแร้งให้น้ำหรือระบบกาลักน้ำแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน...

พญาแร้งพญาแร้งพญาแร้ง

Tags: บรรยายพญาแร้งให้น้ำเนินพอกิน.flv

เพลง พญาแร้ง - สส.m2p

พญาแร้ง - นักเรียนสัมมาสิกขาจากพุทธสถาน ของอโศก ร้องเพลงถวายพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์...

นักเรียนสัมมาสิกขาจากพุทธสถาน ของอโศก ร้องเพลงถวายพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ ในงานอโศกรำลึกปี 53 ที่สันติอโศก.

พญาแร้งพญาแร้งพญาแร้ง

Tags: เพลง พญาแร้ง - สส.m2p

คิชฌชาดก พญาแร้ง

พญาแร้ง - นิทานชาดก : คิชฌชาดก นิทานชาดก 500 ชาติ เป็นเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดง...

นิทานชาดก : คิชฌชาดก นิทานชาดก 500 ชาติ เป็นเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดง...

พญาแร้งพญาแร้งพญาแร้ง

Tags: คิชฌชาดก พญาแร้ง

วงฆราวาส - พญาแร้ง (อคูสติก)

พญาแร้ง - เพลงเื่พื่อชีวิตจากวงที่มีคุณภาพและคุณธรรม.

เพลงเื่พื่อชีวิตจากวงที่มีคุณภาพและคุณธรรม.

พญาแร้งพญาแร้งพญาแร้ง

Tags: วงฆราวาส - พญาแร้ง (อคูสติก)

Page: 1 of 100

Next Page