พญาแร้ง videos - SENSE TUBE

พญาแร้ง

พญาแร้งให้น้ำกาลักน้ำ

พญาแร้ง - มาดูระบบกาลักน้ำ สูบน้ำโดยใช้แรงดูดจากสูญญากาศ ที่เนินพอกินเมืองกาญจ์ครับ.

มาดูระบบกาลักน้ำ สูบน้ำโดยใช้แรงดูดจากสูญญากาศ ที่เนินพอกินเมืองกาญจ์ครับ.

พญาแร้งพญาแร้งพญาแร้ง

Tags: พญาแร้งให้น้ำกาลักน้ำ

เครื่องสูบน้ำพญาแร้ง ALRO Snogkhla

พญาแร้ง - นายสวัสดิ์ คงคนึง เกษตรกรต้นแบบ...

นายสวัสดิ์ คงคนึง เกษตรกรต้นแบบ ผู้พัฒนาเครื่องสูบน้ำทำงานโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงและไฟฟ้า.

พญาแร้งพญาแร้งพญาแร้ง

Tags: เครื่องสูบน้ำพญาแร้ง ALRO Snogkhla

บรรยายพญาแร้งให้น้ำเนินพอกิน.flv

พญาแร้ง - มาดูการบรรยายของคุณหมอผ่านเฒฆ...

มาดูการบรรยายของคุณหมอผ่านเฒฆ เกี่ยวกับการทำงานของพญาแร้งให้น้ำหรือระบบกาลักน้ำแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน...

พญาแร้งพญาแร้งพญาแร้ง

Tags: บรรยายพญาแร้งให้น้ำเนินพอกิน.flv

พญาแร้งให้น้ำ ตอน ไม่สำเร็จ

พญาแร้ง - การทดลองครั้งนี้ ผลปรากฏว่าไม่สำเร็จครับ เนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่าง...

การทดลองครั้งนี้ ผลปรากฏว่าไม่สำเร็จครับ เนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่าง...

พญาแร้งพญาแร้งพญาแร้ง

Tags: พญาแร้งให้น้ำ ตอน ไม่สำเร็จ

มสธ.ที่เนินพอกิน 5

พญาแร้ง - สาธิตการทำสมุนไพรไล่แมลง+ดูฐานงาน พญาแร้งให้น้ำ+การเพาะถั่วงอก.

สาธิตการทำสมุนไพรไล่แมลง+ดูฐานงาน พญาแร้งให้น้ำ+การเพาะถั่วงอก.

พญาแร้งพญาแร้งพญาแร้ง

Tags: มสธ.ที่เนินพอกิน 5

คิชฌชาดก พญาแร้ง

พญาแร้ง - นิทานชาดก : คิชฌชาดก นิทานชาดก 500 ชาติ เป็นเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดง...

นิทานชาดก : คิชฌชาดก นิทานชาดก 500 ชาติ เป็นเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดง...

พญาแร้งพญาแร้งพญาแร้ง

Tags: คิชฌชาดก พญาแร้ง

วงฆราวาส - พญาแร้ง (อคูสติก)

พญาแร้ง - เพลงเื่พื่อชีวิตจากวงที่มีคุณภาพและคุณธรรม.

เพลงเื่พื่อชีวิตจากวงที่มีคุณภาพและคุณธรรม.

พญาแร้งพญาแร้งพญาแร้ง

Tags: วงฆราวาส - พญาแร้ง (อคูสติก)

Page: 1 of 114

Next Page