นครชัยแอร์ videos - SENSE TUBE

นครชัยแอร์

นครชัยแอร์ ในเทปรายการเมดอินไทยแลนด์ฯ ออกอากาศ ช่อง 5

นครชัยแอร์ - เทปบันทึกรายการ

เทปบันทึกรายการ " เมดอินไทยแลนด์ ยกระดับกระชับสยาม" ช่วง นครชัยแอร์ (ออกกากาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556)...

นครชัยแอร์นครชัยแอร์นครชัยแอร์

Tags: นครชัยแอร์ ในเทปรายการเมดอินไทยแลนด์ฯ ออกอากาศ ช่อง 5

พนักงานต้อนรับ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

นครชัยแอร์ - โชว์การแสดงจาก บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เนื่องในงานเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ...

โชว์การแสดงจาก บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เนื่องในงานเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 วันที่ 8 เมษายน 2557...

นครชัยแอร์นครชัยแอร์นครชัยแอร์

Tags: พนักงานต้อนรับ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

The Naked Show นครชัยแอร์ 5 มิถุนายน 2557

นครชัยแอร์ - รีวิวศูนย์บริการนครชัยแอร์และรถ NCA First Class Mercedes-Benz 15 เมตร ออกอากาศในรายการ The Naked Show...

รีวิวศูนย์บริการนครชัยแอร์และรถ NCA First Class Mercedes-Benz 15 เมตร ออกอากาศในรายการ The Naked Show ตัดฉากเฉพาะนครชัยแอร์ :)

นครชัยแอร์นครชัยแอร์นครชัยแอร์

Tags: The Naked Show นครชัยแอร์ 5 มิถุนายน 2557

รถบัสนครชัยแอร์ พลิกคว่ำ ฉะเชิงเทรา

นครชัยแอร์ - เช้าวันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา02.53น...

เช้าวันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา02.53น ได้เกิดอุบัติเหตุรถบัสสายไกลพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายหลาย...

นครชัยแอร์นครชัยแอร์นครชัยแอร์

Tags: รถบัสนครชัยแอร์ พลิกคว่ำ ฉะเชิงเทรา

นครชัยแอร์ในรายการ BUSINESS VIEW ช่อง TCCTV ช่วงที่ 1

นครชัยแอร์ - คุณจิตรภณุ ภูมิฉัฏฐ์มงคล ผู้ดำเนินรายการ Business View ออกอากาศทางช่อง TCCTV ได้รับเกียรติสัมภาษณ์...

คุณจิตรภณุ ภูมิฉัฏฐ์มงคล ผู้ดำเนินรายการ Business View ออกอากาศทางช่อง TCCTV ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ คุณเครือวัลย์...

นครชัยแอร์นครชัยแอร์นครชัยแอร์

Tags: นครชัยแอร์ในรายการ BUSINESS VIEW ช่อง TCCTV ช่วงที่ 1

นครชัยแอร์ในรายการ BUSINESS VIEW ช่อง TCCTV ช่วงที่ 2

นครชัยแอร์ - คุณจิตรภณุ ภูมิฉัฏฐ์มงคล ผู้ดำเนินรายการ Business View ออกอากาศทางช่อง TCCTV สัมภาษณ์ คุณเครือวัลย์...

คุณจิตรภณุ ภูมิฉัฏฐ์มงคล ผู้ดำเนินรายการ Business View ออกอากาศทางช่อง TCCTV สัมภาษณ์ คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร...

นครชัยแอร์นครชัยแอร์นครชัยแอร์

Tags: นครชัยแอร์ในรายการ BUSINESS VIEW ช่อง TCCTV ช่วงที่ 2

แนะนำพนักงานต้อนรับนครชัยแอร์

นครชัยแอร์ - โครงการแนะนำพนักงานนครชัยแอร์ ลำดับที่ 2 ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร คุณมยุรี...

โครงการแนะนำพนักงานนครชัยแอร์ ลำดับที่ 2 ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร คุณมยุรี แสนทวีสุข...

นครชัยแอร์นครชัยแอร์นครชัยแอร์

Tags: แนะนำพนักงานต้อนรับนครชัยแอร์

Page: 1 of 138

Next Page