กาพย์พระไชยสุริยา videos - SENSE TUBE

กาพย์พระไชยสุริยา

ขึ้นใหม่ในกน...กาพย์พระไชยสุริยา

กาพย์พระไชยสุริยา - เอา กาพย์พระไชยสุริยา ของท่านสุนทรภู่ มาอ่าน แต่อ่านผิดไปหนึ่งจุด เลยตามเลยนะครับ อิอิ...

เอา กาพย์พระไชยสุริยา ของท่านสุนทรภู่ มาอ่าน แต่อ่านผิดไปหนึ่งจุด เลยตามเลยนะครับ อิอิ ศรีเปรื่อง ๑๔ ก.ค....

กาพย์พระไชยสุริยากาพย์พระไชยสุริยากาพย์พระไชยสุริยา

Tags: ขึ้นใหม่ในกน...กาพย์พระไชยสุริยา

ไกรกร่างยางยูงสูงระหง

กาพย์พระไชยสุริยา - กาพย์พระไชยสุริยา ผู้แต่ง : สุนทรภู่ ไกรกร่างยางยูงสูงระหง ตะลิงปลิงปริงประยงค์...

กาพย์พระไชยสุริยา ผู้แต่ง : สุนทรภู่ ไกรกร่างยางยูงสูงระหง ตะลิงปลิงปริงประยงค์ คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง...

กาพย์พระไชยสุริยากาพย์พระไชยสุริยากาพย์พระไชยสุริยา

Tags: ไกรกร่างยางยูงสูงระหง

สาธิตสวดโอ้เอ้วิหารราย Part1/4

กาพย์พระไชยสุริยา - สาธิตสวดโอ้เอ้วิหารราย (ทำนองกรมศิลปากร) โดยคณะวิทยากรจากรมศิลปากร...

สาธิตสวดโอ้เอ้วิหารราย (ทำนองกรมศิลปากร) โดยคณะวิทยากรจากรมศิลปากร จากกาพย์พระไชยสุริยา (ประพันธ์ โดย...

กาพย์พระไชยสุริยากาพย์พระไชยสุริยากาพย์พระไชยสุริยา

Tags: สาธิตสวดโอ้เอ้วิหารราย Part1/4

เสียงอาขยานกาพย์สุรางคนางค์๒๘.wmv

กาพย์พระไชยสุริยา - วีดีโอเสียงนี้ใช้สำหรับฝึกอ่านออกเสียงอาขยานของนักเรียนชั้น ๔ โรงเรียนเพลินพัฒนา...

วีดีโอเสียงนี้ใช้สำหรับฝึกอ่านออกเสียงอาขยานของนักเรียนชั้น ๔ โรงเรียนเพลินพัฒนา...

กาพย์พระไชยสุริยากาพย์พระไชยสุริยากาพย์พระไชยสุริยา

Tags: เสียงอาขยานกาพย์สุรางคนางค์๒๘.wmv

กาพย์ยานี11 - รอนรอนอ่อนอัสดง

กาพย์พระไชยสุริยา - กาพย์พระไชยสุริยา ประพันธ์โดย ท่านสุนทรภู่ ( อ่านผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้...

กาพย์พระไชยสุริยา ประพันธ์โดย ท่านสุนทรภู่ ( อ่านผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ.ที่นี้ด้วยน่ะครับ...

กาพย์พระไชยสุริยากาพย์พระไชยสุริยากาพย์พระไชยสุริยา

Tags: กาพย์ยานี11 - รอนรอนอ่อนอัสดง

รอนรอนอ่อนอัสดง

กาพย์พระไชยสุริยา - กาพย์พระไชยสุริยา ผู้แต่ง : สุนทรภู่ รอนรอนอ่อนอัษดงค์ พระสุ่ริยงเย็นยอแสง...

กาพย์พระไชยสุริยา ผู้แต่ง : สุนทรภู่ รอนรอนอ่อนอัษดงค์ พระสุ่ริยงเย็นยอแสง ช่วงดังน้ำครั่งแดง...

กาพย์พระไชยสุริยากาพย์พระไชยสุริยากาพย์พระไชยสุริยา

Tags: รอนรอนอ่อนอัสดง

โอ้เอ้วิหารรายทำนองกาพย์ฉบัง๑๖

กาพย์พระไชยสุริยา - โอ้เอ้วิหารรายนี้ผมไม่เก่งนะครับ แค่อยากรักษาไว้ สำหรับให้ทุกคนที่ฟังไปต่อยอด.

โอ้เอ้วิหารรายนี้ผมไม่เก่งนะครับ แค่อยากรักษาไว้ สำหรับให้ทุกคนที่ฟังไปต่อยอด.

กาพย์พระไชยสุริยากาพย์พระไชยสุริยากาพย์พระไชยสุริยา

Tags: โอ้เอ้วิหารรายทำนองกาพย์ฉบัง๑๖

โอ้เอ้วิหารรายกาพย์ยานี๑๑

กาพย์พระไชยสุริยา - บทสวดโอ้เอ้วิหารราย กาพยษยานี๑๑ แม่ ก กา อาจไม่เพราะนะครับเพราะเพิ่งฝึกได้ไม่นาน...

บทสวดโอ้เอ้วิหารราย กาพยษยานี๑๑ แม่ ก กา อาจไม่เพราะนะครับเพราะเพิ่งฝึกได้ไม่นาน วัชเรศ ฉุนหอม...

กาพย์พระไชยสุริยากาพย์พระไชยสุริยากาพย์พระไชยสุริยา

Tags: โอ้เอ้วิหารรายกาพย์ยานี๑๑

Page: 1 of 25

Next Page