กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี videos - SENSE TUBE

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

MV ผู้หญิงแกร่ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - เป็นเพลงที่ใช้ในงานเปิดตัว กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เมืองทองอิมแพ็คฟอรั่ม วันที่ 31 ก.ค. 55...

เป็นเพลงที่ใช้ในงานเปิดตัว กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เมืองทองอิมแพ็คฟอรั่ม วันที่ 31 ก.ค. 55 - 1 ส.ค. 55...

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

Tags: MV ผู้หญิงแกร่ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สร้างสรรค์พลัง พัฒนาสตรีสู่ปีที่ 3 กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน "สร้างสรรค์พลัง พัฒนาสตรี สู่ปีที่ 3 กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" ณ...

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

Tags: สร้างสรรค์พลัง พัฒนาสตรีสู่ปีที่ 3 กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

VTR กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2555 1

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - วีดีทัศน์เรื่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของรัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำเผยแพร่ เดือน...

วีดีทัศน์เรื่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของรัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำเผยแพร่ เดือน กุมภาพันธ์ 2555.

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

Tags: VTR กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2555 1

Present เปิดงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - เป็นเพลงที่ใช้ในงานเปิดตัว กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เมืองทองอิมแพ็คฟอรั่ม วันที่ 31 ก.ค. 55...

เป็นเพลงที่ใช้ในงานเปิดตัว กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เมืองทองอิมแพ็คฟอรั่ม วันที่ 31 ก.ค. 55 - 1 ส.ค. 55...

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

Tags: Present เปิดงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - kick off กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ สู่ผู้ยากไร้ของชุมชน

kick off กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ สู่ผู้ยากไร้ของชุมชน " วันหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้มีโอกาสให้...

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

Tags: กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - รัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้ง

รัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้ง"กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี"โดยกำหนดเป็นวาระเร่งด่วนที่เริ่มดำเนินการในปี 2555...

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

Tags: คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

Page: 1 of 428

Next Page