איצטבא videos - SENSE TUBE

איצטבא

תמונות ממפגש רכזי השפה לעברית בנושא: תכנית לימודים עברית לערבים

איצטבא - תמונות ממפגש רכזי השפה לעברית בנושא: תכנית לימודים עברית לערבים במכללת אורנים 21 בספטמבר 2014 מפמ

תמונות ממפגש רכזי השפה לעברית בנושא: תכנית לימודים עברית לערבים במכללת אורנים 21 בספטמבר 2014 מפמ"ר ד"ר האני מוסא.

איצטבאאיצטבאאיצטבא

Tags: תמונות ממפגש רכזי השפה לעברית בנושא: תכנית לימודים עברית לערבים

תמונות משיעור משולב עברית ואומנות בנושא הקיץ - המורה מימנה חמדו ומר איימן ח'טיב

איצטבא - בי

בי"ס יסודי ג' אלנג'אח ג'דיידה-מכר מנהלת ביה"ס: ג'יהאן הואש מערך שיעור משולב עברית ואומנות בנושא הקיץ (יחידה המסכמת עולם התוכן הקשור לעונת הקיץ) אוכלוסיית יעד...

איצטבאאיצטבאאיצטבא

Tags: תמונות משיעור משולב עברית ואומנות בנושא הקיץ - המורה מימנה חמדו ומר איימן ח'טיב

Page: 1 of 9

Next Page