איצטבא videos - SENSE TUBE

איצטבא

עבודת בית - המורה אימאן עתאמנה-ח'לאילה

איצטבא - המשך לשיעור

המשך לשיעור "שמורת הטבע" מתוך: עברית לדרך 4, פעילות מס' 11, עבודת בית באמצעות מסמך שיתופי, בית ספר יסודי אלגדיר סכנין.

איצטבאאיצטבאאיצטבא

Tags: עבודת בית - המורה אימאן עתאמנה-ח'לאילה

אות ח' בכיתה ג'

איצטבא - המורה ערין חוסנייה בית ספר יסודי ד ג'סר אלזרקא.

המורה ערין חוסנייה בית ספר יסודי ד ג'סר אלזרקא.

איצטבאאיצטבאאיצטבא

Tags: אות ח' בכיתה ג'

תמונות משיעור משולב עברית ואומנות בנושא הקיץ - המורה מימנה חמדו ומר איימן ח'טיב

איצטבא - בי

בי"ס יסודי ג' אלנג'אח ג'דיידה-מכר מנהלת ביה"ס: ג'יהאן הואש מערך שיעור משולב עברית ואומנות בנושא הקיץ (יחידה המסכמת עולם התוכן הקשור לעונת הקיץ) אוכלוסיית יעד...

איצטבאאיצטבאאיצטבא

Tags: תמונות משיעור משולב עברית ואומנות בנושא הקיץ - המורה מימנה חמדו ומר איימן ח'טיב

תמונות ממפגש רכזי השפה לעברית בנושא: תכנית לימודים עברית לערבים

איצטבא - תמונות ממפגש רכזי השפה לעברית בנושא: תכנית לימודים עברית לערבים במכללת אורנים 21 בספטמבר 2014 מפמ

תמונות ממפגש רכזי השפה לעברית בנושא: תכנית לימודים עברית לערבים במכללת אורנים 21 בספטמבר 2014 מפמ"ר ד"ר האני מוסא.

איצטבאאיצטבאאיצטבא

Tags: תמונות ממפגש רכזי השפה לעברית בנושא: תכנית לימודים עברית לערבים

בעד או נגד - המורה אימאן עתאמנה-ח'לאילה

איצטבא - המשך לשיעור

המשך לשיעור "שמורת הטבע" מתוך עברית לדרך 4, כיתה ו' 2- פעילות מס' 5 בעד או נגד. בית ספר יסודי אלגדיר סכנין.

איצטבאאיצטבאאיצטבא

Tags: בעד או נגד - המורה אימאן עתאמנה-ח'לאילה

הבעה בעל פה - בעד ונגד בנושא: תלבושת אחידה, המורה ברלנתי בואקני

איצטבא - הבעה בעל פה - בעד ונגד בנושא: תלבושת אחידה, המורה ברלנתי בואקני, בי

הבעה בעל פה - בעד ונגד בנושא: תלבושת אחידה, המורה ברלנתי בואקני, בי"ס תיכון חלמי אלשאפעי - עכו, כיתה י (1)

איצטבאאיצטבאאיצטבא

Tags: הבעה בעל פה - בעד ונגד בנושא: תלבושת אחידה, המורה ברלנתי בואקני

Page: 1 of 9

Next Page